Phổ cập Kiến thức vô tuyến

KHÓA 06/2017: HUẤN LUYỆN PHỦ SÓNG WIFI - KẾT NỐI VÔ TUYẾN TẠI VNPT ĐỒNG THÁP

Nội dung: Phủ sóng WiFi, Kết nối vô tuyến và Smart Venues

Mục tiêu
Cung cấp kiến thức và kỹ năng thiết kế giải pháp, cấu hình và khai thác:
 • Giới thiệu tổng quan tính năng các thiết bị AP của Ligowave và Mikrotik.
 • Làm quen với các phần mềm Controller.
 • Thực hành cấu hình hệ thống Phủ sóng WiFi và hệ thống kết nối điểm-điểm.
 • Thực hành cấu hình các tính năng cơ bản và nâng cao trên Mikrotik Router.
 • Nắm được tính năng và lợi ích của Dịch vụ Smart Venues.
Nội dung huấn luyện
Ligowave:
- Giới thiệu giải pháp:
 • Phủ sóng WiFi :
 • Giới thiệu 3 chế độ hoạt động.
 • Giới thiệu Controller
 • Kết nối vô tuyến :
 • Giới thiệu thiết bị.
 • Giới thiệu phần mềm Linkcal.
 • Giới thiệu phần mềm giám sát.
- Thực hành:
 • Cấu hình kết nối điểm - điểm Ligowave DLB5-20AC
 • Cấu hình phủ sóng WiFi trong 3 chế độ:
 • Stand Alone
 • Interacted
 • Cloud Controller 
Mikrotik:
- Giới thiệu về Mikrotik, thiết bị và Router OS.
- Quản lý Port:
 • Simple Port.
 • Bridge - Switch Port.
 • Vlan
- Cấu hình Lan:
 • Cấu hình IP Adress.
 • Cấu hình DHCP Server.
 • Cấu hình Nat MASQ.
- Cấu hình Wan:
 • Cấu hình IP Static
 • Cấu hình DHCP Client.
 • Cấu hình PPPoE.
 • Cấu hình Firewall:
 • Filter ACL
 • Port Forwarding.
 • Load Balancing 2 Wan.
- Cấn hình quản lý băng thông:
 • PCQ.
Smart Venues :
 • Lợi ích của Smart Venues
 • Tính năng chi tiết
Chương trình đào tạo ngày 13/06/2017 đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của 15 kỹ thuật viên tại VNPT Đồng Tháp.

Các bài viết liên quan