DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Khảo sát - Thiết Kế - Lắp Đặt WiFi Doanh nghiệp


       Bên cạnh thiết kế Vùng phủ sóng, Viễn Tin còn cung cấp dịch vụ trọn gói Khảo sát, Phân tích phổ, Thiết kế  mạng WiFi Doanh nghiệp (WLAN) bao gồm từ khâu khảo sát, thiết kế, quy hoạch, triển khai lắp đặt và sưu liệu nhằm đảm bảo mạng WiFi doanh nghiệp (WLAN) hoạt động hiệu suất cao, an ninh vững chắc và tích hợp suôn sẽ với mạng có dây (LAN) sẵn có của doanh nghiệp.