TRI THỨC MẠNG VÔ TUYẾN

TRI THỨC MẠNG VÔ TUYẾN

       Viễn Tin là nhà cung cấp các thiết bị phần cứng và giải pháp cho hệ thống mạng vô tuyến tại các doanh nghiệp. Viễn Tin thực hiện trọn gói việc Phủ sóng WiFi bên  trong và bên ngoài các tòa nhà doanh nghiệp, khu du lịch, sân bay, bến cãng, ...và  cũng thực hiện việc Kết nối Vô tuyến giữa trụ sở và chi nhánh/ văn phòng/ nhà máy trên phạm vi đến 20 km. Hiện nay tại nhiều mạng WiFi doanh nghiệp, có tình trạng số lượng người dùng đồng thời tăng lên, người dùng sữ dụng nhiều chủng loại thiết bị khác nhau (BYOD) như Laptop, IPad, IPhone.., nhiều ứng dụng trên Internet đòi hỏi  băng thông cao hoặc độ trể thấp, và người dùng thường cơ động trong lúc sử dụng. Điều nầy dẫn đến các mạng WiFi được xây dựng trước đây không đáp ứng về hiệu suất mạng và an ninh mạng. Chính vì thế, Viễn Tin còn cung cấp dịch vụ kỹ thuật như " Đánh giá Hiệu suất và An ninh mạng WiFi Doanh nghiệp"  và đây cũng chính là cơ sở cho việc cãi tiến hiệu suất và an ninh mạng WiFi doanh nghiệp. Ngoài ra, Viễn Tin còn liên kết với các trường đại học để Phổ cập Kiến thức Vô tuyến cho đông đảo kỹ thuật viên, sinh viên và những người yêu thích dưới hình thức các lớp huấn luyện ngắn hạn và dịch thuật các tài liệu căn bản chuyên ngành vô tuyến, đặc biệt là WLAN.
 
Để có thể biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.