DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Khảo sát - Thiết kế - Lắp Đặt WiFi Công cộng ngoài trời


      Với nhu cầu truy cập Internet không ngừng tăng tại các khu vui chơi giãi trí, resort, khách sạn, ký túc xá, khu vực tàu điện ngầm thậm chí trong toàn thành phố, Viễn Tin - với kinh nghiệm Khảo sát, Phân tích phổ và Thiết kế mạng WiFi công cộng ngoài trời và có quan hệ chặt chẽ với một số nhà sản xuất nổi tiếng - có thể xác định giải pháp và thiết bị đáp ứng tốt nhất yêu cầu phức hợp của hệ thống.  

      Với kiến thức về các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực kết nối vô tuyến, Viễn Tin tư vấn các công nghệ thích hợp hoặc  trong dãi tần 5GHz và dãi tần milimet hoặc công nghệ Mesh để kế nối các thiết bị WiFi tại mỗi khu vực và giữa các khu vực với nhau. Ngoài ra Viễn Tin còn cung cấp các hệ thống Kiểm soát Truy cập Internet với đầy đủ chức năng quản lý người dùng Internet như: xác thực, phân quyền, ghi chép tính cước và thanh toán trực tuyến dịch vụ truy cập Internet.