GIỚI THIỆU MẠNG VÔ TUYẾN

Công nghệ WiFi

Công nghệ WiFi

Công nghệ WiFi Giới thiệu chuẩn giao thức WLAN (Wireless Local Area Network) - IEEE 802.11 Chuẩn giao thức mạng WLAN - IEEE 802.11 - cho phép những người sử dụng truy cập vào mạng LAN và mạng Internet mà…

Xem thêm
Công nghệ Băng tần 2.4 GHz

Công nghệ Băng tần 2.4 GHz

Công nghệ Băng tần 2.4 GHz Những tần số vô tuyến được sử dụng phổ biến nhất nằm trong băng tần không cần cấp phép là 2.4GHz. Thiết bị máy tính sử dụng băng tần nầy rất đa dạng từ…

Xem thêm
Công nghệ Băng tần 5 GHz

Công nghệ Băng tần 5 GHz

Công nghệ Băng tần 5 GHz Công nghệ băng tần 5GHz đang nổi lên nhanh chóng và dần dần thay thế công nghệ 2.4GHz đã tồn tại lâu dài. Nó dùng cùng các khái niệm và phương thức hoạt động như…

Xem thêm
Công nghệ Sóng Milimet

Công nghệ Sóng Milimet

Giới thiệu công nghệ sóng Millimetre Với số lượng người dùng tăng lên không ngừng - từ các trung tâm dữ liệu cấp độ doanh nghiệp cho tới những người sử dụng smartphone - thì nhu cầu băng thông ngày…

Xem thêm