Phổ cập Kiến thức vô tuyến

KHÓA 08/2018 - Huấn luyện Ligowave

Nội dung: Phủ sóng WiFi và Kết Nối Vô Tuyến với thiết bị Ligowave

Mục tiêu:

Cung cấp kiến thức và kỹ năng thiết kế giải pháp, cấu hình và khai thác:
 • Giới thiệu tổng quan tính năng các thiết bị AP của Ligowave .
 • Làm quen với các phần mềm Controller.
 • Thực hành cấu hình hệ thống Phủ sóng WiFi và hệ thống kết nối Điểm - Điểm với thiết bị Ligowave.
Nội dung Huấn luyện

1. Giới thiệu và minh họa
 • Phủ sóng WiFi với thiết bị Infinity Mesh
 • Kết nối vô tuyến cho Camera với LigoDLB
 • Các trường hợp điển hình
2. Huấn luyện
 • Thiết kế hệ thống vô tuyến: Ứng dụng LinkCal cho phép nhanh chóng thiết kế hệ thống mà không cần phải ra hiện trường
 • Lắp đặt hệ thống vô tuyến: Ứng dụng Installer App cho phép thuận  tiện lắp đặt hệ thống tại hiện trường.
 • Giám sát hệ thống vô tuyến: Ứng dụng WNMS cho phép khai thác và giám sát từ xa hệ thống kết nối vô tuyến.
 • Cấu hình kết nối Điểm – Điểm với LigoDLB 5-20 AC
 • Cấu hình Phủ sóng WiFi với Infinity Mesh NFT 2ac trong 3 chế độ StandAlone, Integrated và Cloud Controller.
 • Hỏi - Đáp, Chia sẻ  kinh nghiệm thực tế.
3. Thành phần tham dự

Nhân viên kỹ thuật của các công ty :
- Công ty Sài Gòn Á Châu
- Công ty Thành Đạt
- Công ty PK Computer
- Công ty Phát An
- Công ty Khang Anh
- Công Ty Tiến Đức

Khóa huấn luyện đã diễn ra thành công tốt đẹp , là cơ sở để Viễn Tin rút kinh nghiệm và nâng cao chất lượng huấn luyện ở các khóa sau!

Viễn Tin - Tháng 08/2018

Các bài viết liên quan