Phổ cập Kiến thức vô tuyến

KHÓA 12/2017 - HUẤN LUYỆN PHỦ SÓNG WIFI VÀ KẾT NỐI VÔ TUYẾN

Nội dung: Không Gian Thông Minh, Phủ sóng WiFi và Kết Nối Vô Tuyến với thiết bị Ligwave

Mục tiêu
Cung cấp kiến thức và kỹ năng thiết kế giải pháp, cấu hình và khai thác:
 • Giới thiệu tổng quan tính năng các thiết bị AP của Ligowave và Mikrotik.
 • Làm quen với các phần mềm Controller.
 • Thực hành cấu hình hệ thống Phủ sóng WiFi và hệ thống kết nối điểm-điểm.
 • Thực hành cấu hình các tính năng cơ bản và nâng cao trên Mikrotik Router.
 • Nắm được tính năng và lợi ích của Dịch vụ Smart Venues.
Nội dung Huấn luyện

1.Giới thiệu và minh họa
 • Phủ sóng WiFi với thiết bị Infinity Mesh
 • Két nối vô tuyến cho Camera với LigoDLB
 • Dịch vụ Không gian thông minh
 • Các trường hợp điển hình
2.Huấn luyện
 • Thiết kế hệ thống vô tuyến: Ứng dụng LinkCal cho phép nhanh chóng thiết kế hệ thống mà không cần phải ra hiện trường
 • Lắp đặt hệ thống vô tuyến: Ứng dụng Installer App cho phép thuận  tiện lắp đặt hệ thống tại hiện trường.
 • Giám sát hệ thống vô tuyến: Ứng dụng WNMS cho phép khai thác và giám sát từ xa hệ thống kết nối vô tuyến.
 • Cấu hình kết nối Điểm – Điểm với LigoDLB 5-20 AC
 • Cấu hình Phủ sóng WiFi với Infinity Mesh NFT 2ac trong 3 chế độ StandAlone, Integrated và Cloud Controller.
 • Cấu hình dịch vụ Không Gian thông minh và cách thức khai thác WiFi Marketing
3.Thành phần tham dự

Nhân viên kỹ thuật các công ty:
- Công ty Nam Việt
- Công ty IChip
- Công ty Cốt Lõi
- Công ty Nguyên Phong

Khóa huấn luyện đã diễn ra thành công tốt đẹp , là cơ sở để Viễn Tin rút kinh nghiệm và nâng cao chất lượng huấn luyện ở các khóa sau!

Các bài viết liên quan