Phổ cập Kiến thức vô tuyến

KHÓA 10/2017: HUẤN LUYỆN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG


Nội dung: Phủ sóng WiFi & Kết nối vô tuyến.

Mục tiêu

  • Cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng thiết kế, cấu hình, khai thác hệ thống mạng.
  • Hệ thống WLAN tại doanh nghiệp và các sản phẩm Phủ sóng WiFi cũng như Kết nối vô tuyến của Ligowawe.
  • Làm quen với phần mềm RouterOS và có những thông tin căn bản về sản phẩm RouterBoard.
  • Kết nối vô tuyến theo mô hình Điểm – Điểm hoặc Điểm – Đa Điểm.
  • Các tình huống và cách xử lý sự cố mạng không dây.
  • Chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích từ thực tế.
  Khóa huấn luyện  đã thành công tốt đẹp với sự tham gia của gần 30 sinh viên Trường Cao Đẳng Viễn Đông.
  Sau khóa học, các sinh viên đã có được kiến thức cơ bản về bộ môn Mạng không dây cũng như những kinh nghiệm quý giá từ thực tế của đội ngũ kỹ thuật viên dày dặn kinh nghiệm của Viễn Tin.
Đó chính là nguồn động lực để Viễn Tin tiếp tục sứ mệnh mang kiến thức mạng không dây đến đông đảo kỹ thuật viên và sinh viên lĩnh vực viễn thông.
 
Hình ảnh khóa huấn luyện


Các bài viết liên quan