Phổ cập Kiến thức vô tuyến

NỘI DUNG CÁC MÔN HUẤN LUYỆN

I. Mục tiêu

Hiện nay mạng LAN không dây (WLAN) đang phát triển như vũ bão và dần thay thế mạng có dây truyền thống. WiFi đang là nhu cầu thiết yếu đối với mọi người, Đặc biệt những Tập Đoàn, Công ty lớn. 
Viễn Tin với hơn 25 năm hoạt động trong lĩnh vực WiFi chuyên dụng thường xuyên tổ chức các khóa Phổ cập kiến thức vô tuyến giúp mọi người hiểu sâu hơn về Kết nối vô tuyếnPhủ sóng WiFi cũng như đáp ứng những nhu cầu triển khai Hotspot tại nhiều điểm công cộng.

Lợi ích của việc tham gia các khóa huấn luyện:
- Được huấn luyện kiến thức nền tảng về WiFi, Router.
- Được hướng dẫn thực hành trên các thiết bị WiFi hiện đại: Ligo Infinity Mesh, LigoPTP Vô tuyến đường trục, LigoDLB Vô tuyến băng rộng...
- Ứng dụng các kiến thức về WiFi để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong doanh nghiệp. 

II. Nội dung huấn luyện: 

1. KẾT NỐI VÔ TUYẾN :

Mục tiêu   

 • Giúp học viên hiểu được hệ thống kết nối mạng Vô tuyến theo mô hình Điểm – Điểm (PtP) hoặc Điểm - Đa điểm (PtMP) của Doanh nghiệp và các sản phẩm LigoPTP Vô tuyến Đường trục, LigoDLB Vô tuyến Băng rộng.
 • Học viên có thể cấu hình, quản lý, khắc phục sự cố cơ bản của một sản phẩm phổ biến và cung cấp các dịch vụ cơ bản cho khách hàng. 

Nội dung

a. Lý Thuyết (1 buổi = 4 tiết)

 • Tìm hiểu về Truyền thông Mạng không dây
 • Các vấn đề cơ bản của Sóng vô tuyến
 • Anten
 • Quy hoạch và Quản lý Kết nối Vô tuyến
 • Giao thức IPoll và công nghệ

b.Thực hành (1 buổi = 4 tiết)

 • Bài tập tình huống về Kết nối Vô Tuyến cho doanh nghiệp lớn có nhiều chi nhánh khác nhau với yêu cầu an ninh cho từng đối tượng người dùng.
 • Hướng dẫn thiết kế và cấu hình (2 học viên/ thiết bị).
 • Công cụ LinkCalc của Ligowave.
 • Cấu hình IPoll 3
 • Tối ưu hóa các kết nối
 • Quản lý VLAN
 • Giám sát WNMS
 • Xử lý sự cố


2. PHỦ SÓNG WIFI

Mục tiêu:       

 • Giúp học viên hiểu được Hệ Thống  WLAN tại Doanh nghiệp và các sản phẩm Infinity Mesh của Ligowave
 • Học viên có thể cấu hình, quản lý, khắc phục sự cố cơ bản của một sản phẩm Ligowave và cung cấp các dịch vụ cơ bản cho khách hàng.

Nội dung:  
a. Lý Thuyết (1 buổi = 4 tiết)

 • Tổng quan về Infinity Controller và các tính năng
 • Thiết lập các điều khiển cho hệ thống mạng không dây Infinity Mesh
 • Tính năng lân cận 
 • Hotspot (UAM) trên các thiết bị LigoWave 
 • Sử dụng kịch bản lặp 
 • Giải pháp quản lý bên thứ ba cho các sản phẩm LigoWave 
 • Nâng cao kỹ năng gỡ rối và khắc phục sự cố 
 • Phần mềm tương thích trên các thiết bị LigoWave
 • Cấu hình một mạng cho khách vãng lai (phần 1)
 • Cấu hình một mạng cho khách vãng lai (phần 2)

b. Thực hành (1 buổi = 4 tiết)

 • Bài tập tình huống về phủ sóng WiFi cho doanh nghiệp lớn có nhiều phòng ban khác nhau với yêu cầu an ninh cho từng đối tượng người dùng.
 • Hướng dẫn thiết kế và cấu hình ( 2 học viên thực hành trên 1 thiết bị WiFi).


3. ĐỊNH TUYẾN BĂNG RỘNG RouterOS CĂN BẢN (MTCNA)


Mục tiêu: 

 • Giúp học viên làm quen cách sử dụng phần mềm RouterOS và biết được từng sản phẩm RouterBoard.
 • Học viên có thể cấu hình, quản lý, khắc phục sự cố cơ bản của một sản phẩm Router Mikrotik và cung cấp các dịch vụ cơ bản cho khách hàng

Nội dung: 
a.Lý Thuyết (1 buổi = 4 tiết)

 • Giới thiệu hệ thống Mikrotik 
 • Giới thiệu “cổng” trên router Mikrotik
 • Xây dựng Wan/Lan trên router Mikrotik
 • Xây dựng hệ thống Hotsp­ot
 • Giới thiệu tường lửa của router Mikoritk

b.Thực hành (1 buổi = 4 tiết)
Xây dựng hệ thống mạng theo yêu cầu sau:

 • Giới hạn truy cập đối với khu vực khách sử dụng. Khách truy cập internet phải thông qua trang chào của hệ thống, mổi khách chỉ được 1Mbps băng thông. (Thực hành hotspot)
 • Cấu hình Load Balacing nhiều đường truyền. (Thực hành load baclacing)
 • Kết nối router với internet, xây dựng hệ thống camera xem qua mạng internet. (Thực hành Portforwarding)
 • Thực hiện firewall ngăn chặn các website. 

4. MÔN HỌC: ĐỊNH TUYẾN BĂNG RỘNG EDGE ROUTER CĂN BẢN (UBRSS)


Mục tiêu: 

 • Giúp học viên nắm những nền tản về giao thức và công nghệ của hệ thống băng rộng được sử dụng trong các hệ thống mạng cung cấp dịch vụ hiện nay.
 • Khóa học gồm những ví dụ thực tế và thực hành trực tiếp trên thiết bị EdgeMAX để nâng cao kiến thức về hệ thống băng rộng.

Nôi dung: 

a.Lý Thuyết (1 buổi = 4 tiết)

 • Tổng quan EdgeMax
 • Quản lý thuyết bị
 • Thiết kế mạng truyền tải Doanh nghiệp
 • IPv4 và chia lớp mạng (Subnetting ).
 • Giao thức định tuyến
 • Bảo mật và Dịch vụ ISP

b.Thực hành (1 buổi = 4 tiết)


5. MÔN HỌC: ĐỊNH TUYẾN BĂNG RỘNG EDGE ROUTER NÂNG CAO (UBRSA)Mục tiêu: 

 • Giúp Chuyên viên nắm những kiến thức nâng cao về giao thức và công nghệ của hệ thống băng rộng được sử dụng trong các hệ thống mạng cung cấp dịch vụ hiện nay.
 • Khóa học gồm những nội dung thực tế và thực hành trực tiếp trên thiết bị EdgeMAX về hệ thống băng rộng. Các tình huống ưng dụng trên STP, VLANs, OSPF, BGP, các chính sách định tuyến và những ứng dụng về tường lửa.

Nôi dung: 

a.Lý Thuyết (1 buổi = 4 tiết)

 • Mô hình hoạt động nâng cao ở Layer -2
 • Định tuyến ảo LANs và VLAN
 • Tổng quan chính sách cơ bản về định tuyến
 • Hệ thống mạng với giao thức nâng cao OSPF.
 • Triển khai hệ thống BGP.
 • Ứng dụng tường lửa (Firewall) EdgeOS.

b.Thực hành (1 buổi = 4 tiết)

Các bài viết liên quan