Phổ cập Kiến thức vô tuyến

KHÓA 06/2015: HUẤN LUYỆN PHỦ SÓNG WIFI - KẾT NỐI VÔ TUYẾN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG

1. Mục tiêu:         Cung cấp kiến thức và kỹ năng Hệ thống kết nối mạng Vô tuyến theo mô hình Điểm – điểm (PtP) hoặc Điểm - đa điểm (PtMP) của Doanh nghiệp và các sản…

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KHÓA 05/2015: HUẤN LUYỆN PHỦ SÓNG WIFI- KẾT NỐI VÔ TUYẾN- QUẢN LÝ TRUY CẬP WIFI TẠI ĐÀ NẴNG

Kết thúc thành công tốt đẹp Khóa 05/2015 tại Đà Nẵng HUẤN LUYỆN PHỦ SÓNG WIFI - KẾT NỐI VÔ TUYẾN -QUẢN LÝ TRUY CẬP 1. Mục tiêu Cung cấp kiến thức và kỹ năng thiết kế, cấu hình và…

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KHÓA 04/2015: HUẤN LUYỆN PHỦ SÓNG WIFI- KẾT NỐI VÔ TUYẾN- QUẢN LÝ TRUY CẬP WIFI

Kết thúc thành công tốt đẹp Khóa 04/2015 HUẤN LUYỆN PHỦ SÓNG WIFI - KẾT NỐI VÔ TUYẾN -QUẢN LÝ TRUY CẬP 1. Mục tiêu Với mục tiêu cung cấp kiến thức và kỹ năng thiết kế, cấu hình và…

KHÓA 05/2015: HUẤN LUYỆN PHỦ SÓNG WIFI - KẾT NỐI VÔ TUYẾN - QUẢN LÝ TRUY CẬP WIFI (TỔ CHỨC TẠI ĐÀ NẴNG DÀNH CHO ĐẠI LÝ KHU VỰC MIỀN TRUNG)

1. Mục tiêu         Cung cấp kiến thức và kỹ năng Hệ thống kết nối mạng Vô tuyến theo mô hình Điểm – điểm (PtP) hoặc Điểm - đa điểm (PtMP) của Doanh nghiệp và các sản…

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KHÓA 03/2015: HUẤN LUYỆN PHỦ SÓNG WIFI- KẾT NỐI VÔ TUYẾN- QUẢN LÝ TRUY CẬP WIFI

Kết thúc thành công tốt đẹp Khóa 03/2015 HUẤN LUYỆN PHỦ SÓNG WIFI - KẾT NỐI VÔ TUYẾN -QUẢN LÝ TRUY CẬP 1. Mục tiêu                 Với mục tiêu cung cấp kiến thức…

KHÓA 04/2015: HUẤN LUYỆN PHỦ SÓNG WIFI - KẾT NỐI VÔ TUYẾN - QUẢN LÝ TRUY CẬP WIFI

1. Mục tiêu         Cung cấp kiến thức và kỹ năng Hệ thống kết nối mạng Vô tuyến theo mô hình Điểm – điểm (PtP) hoặc Điểm - đa điểm (PtMP) của Doanh nghiệp và các sản…

KHÓA 03/2015: HUẤN LUYỆN PHỦ SÓNG WIFI - KẾT NỐI VÔ TUYẾN - QUẢN LÝ TRUY CẬP WIFI

1. Mục tiêu Cung cấp kiến thức và kỹ năng: Hệ thống kết nối mạng Vô tuyến theo mô hình Điểm – điểm (PtP) hoặc Điểm - đa điểm (PtMP) của Doanh nghiệp và các sản phẩm Ubiquiti AirMax. Học…

KHÓA 02/2015: HUẤN LUYỆN QUẢN LÝ TRUY CẬP WIFI CHO DOANH NGHIỆP

1. Mục tiêu     Cung cấp kiến thức và kỹ năng thiết kế, cấu hình và khai thác: Cuối buổi huấn luyện này học viên sẽ làm quen cách sử dụng phần mềm RouterOS và biết được từng sản…

KHÓA 01/ 2015:HUẤN LUYỆN PHỦ SÓNG WIFI & KẾT NỐI VÔ TUYẾN CHO DOANH NGHỆP

1. Mục tiêu     Cung cấp kiến thức và kỹ năng thiết kế, cấu hình và khai thác: Cuối buổi huấn luyện này học viên sẽ hiểu được Hệ Thống  WLAN tại Doanh nghiệp và các sản phẩm Ubiquiti…

KHÓA 10/2017: HUẤN LUYỆN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG

Nội dung: Phủ sóng WiFi & Kết nối vô tuyến. Mục tiêu Cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng thiết kế, cấu hình, khai thác hệ thống mạng. Hệ thống WLAN tại doanh nghiệp và các sản…

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KHÓA 09-10/2015: HUẤN LUYỆN PHỦ SÓNG WIFI - KẾT NỐI VÔ TUYẾN

1. Mục tiêu Cung cấp kiến thức và kỹ năng thiết kế, cấu hình và khai thác: Hệ Thống  WLAN tại Doanh nghiệp và các sản phẩm Ubiquiti UniFi, Airmax. Làm quen cách sử dụng phần mềm RouterOS và biết…

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG: KHÓA 11-12 HUẤN LUYỆN PHỦ SÓNG WIFI - KẾT NỐI VÔ TUYẾN

1. Mục tiêu Cung cấp kiến thức và kỹ năng thiết kế, cấu hình và khai thác: Hệ Thống  WLAN tại Doanh nghiệp và các sản phẩm Ubiquiti UniFi, Airmax. Làm quen cách sử dụng phần mềm RouterOS và biết…