WiFi Thế Hệ Mới

Nền tảng Quản lý cho WISP của Ubiquiti

Ubiquiti Networks BROADBAND ENTERPRISE PRODUCTS SUPPORT BUY


Nền tảng Quản lý cho WISP của Ubiquiti

UCRM là một hệ thống quản lý khách hàng và thanh toán với khả năng xử lý thẻ tín dụng, xuất hoá đơn theo chu kì, và các tính năng tự động như tạm ngưng các tài khoản và phát hiện các thiết bị ngưng hoạt động.

UCRM

Cơ sở dữ liệu Khách hàng

Quản lý tập trung và nhanh chóng truy cập thông tin khách hàng, hoá đơn, và thanh toán. UCRM còn bao gồm khả năng gửi mail trực tiếp đến khách hàng được tích hợp sẵn.

Client Site

Giám sát và Cảnh báo Hệ thống mạng

Tổ chức các sites, xem thiết bị, và thiết lập cảnh báo khi ngắt mạng xảy ra. Bạn có thể cấu hình traffic shaping và giám sát hệ thống mạng cho thiết bị Ubiquiti và các thiết bị đến từ bên thứ ba.

Network Monitoring

Hoá đơn và Xử lí Thanh toán

UCRM cung cấp hoá đơn tự động theo chu kì và xử lí thẻ tín dụng sử dụng các token bảo mật. Các khách hàng có thể thiết lập tự động thanh toán sử dụng công thanh toán. Bạn có thể thiết lập các thông báo trễ hạn thanh toán, và tự động ngắt các kết nối Internet từ các khách hàng chưa thanh toán.

Add Invoice

Triển khai UCRM

Cái đặt UCRM của bạn mà không cần thêm phí - không chí phí hỗ trợ, chi phí license, hoặc chi phí phần mềm.

UCRM Website

Trải nghiệm bản Demo

Bản demo trực tuyến có thể xem - không cần cài đặt:
Username/Pasword: admin/admin

 
Copyright © 2017, Ubiquiti Networks, Inc. All Rights Reserved.
Ubiquiti Networks 685 Third Avenue, 27th Floor New York, NY 10017 USA
Share this on: 
Unsubscribe   |    Update Preferences   |    View in browser
Follow: Facebook   |    Twitter   |    YouTube