KỸ THUẬT MẠNG VÔ TUYẾN

Hướng dẫn chống sét lan truyền


Lưu ý: Các biện pháp có thể được thực hiện để giảm thiểu nguy cơ hư hại cho các thiết bị mạng vô tuyến của bạn do sét đánh hoặc sét lan truyền bằng cách lắp đặt các thiết bị chống sét, ngăn dòng điện trào hay các cột thu lôi. Không có gì là đảm bảo rằng những hành động này sẽ hoàn toàn bảo vệ thiết bị của bạn, tuy nhiên nó thì luôn được khuyên dùng để đề phòng càng nhiều càng tốt.
 
Vì anten thường được gắn lên cao để đạt được kết nối tốt nhất mà chúng có thể vì thế chúng mang nguy cơ trở thành một điểm dễ bị sét đánh bởi khả năng dẫn dòng rất tốt (vì sét đánh sẽ tạo ra các dòng áp vô cùng lớn và sẽ tìm đường thoát xuống đất trên con đường ngắn nhất). Do đó, sự bảo vệ phải được đặt xuyên suốt dọc theo tuyến mạng từ anten tới các thiết bị mạng vô tuyến của bạn để cung cấp càng nhiều an toàn càng tốt.
 
Cột thu lôi (Lightning Rods)

Cột thu lôi có thể được sử dụng để thu một dòng sét đánh trực tiếp từ anten xuống đất, có thể làm giảm mức độ nguy hiểm một cách đáng kể. Một cột thu lôi bao gồm một thanh hoặc dây dẫn kim loại gắn trên đỉnh của một tòa nhà và được kết nối xuống mặt đất thông qua một dây dẫn. Nó được lắp để đưa ra một sự ưu tiên cho phép các dòng sét trực tiếp đánh vào rồi thực hiện dẫn dòng điện vô hại (do sét đánh tạo ra) xuống đất qua dây dẫn, thay vì đi qua tòa nhà, nơi nó có thể làm hỏng thiết bị mạng vô tuyến của bạn.


 

Thiết bị bảo vệ, ngăn dòng điện trào (Lightning Arrestors/ Surge Protectors)

Một thiết bị hãm dòng nên được đặt tại những vị trí chẳng hạn tại phần cáp mà gắn vào một thành phần cấu trúc hoặc giữa các thiết bị mạng vô tuyến... với hy vọng rằng chúng sẽ ngăn ngừa thiệt hại cho các thiết bị điện tử bên trong, trong khi vẫn đảm bảo sự an toàn của bất kỳ thành phần nào ở gần chúng. Thiết bị hãm dòng (Arrestors Lighting) là các thiết bị nhỏ, được kết nối giữa mỗi dây dẫn điện trong một hệ thống mạng vô tuyến, cung cấp một mạch nối đất mà bị ngắt bởi sự tăng dòng đột ngột (lightning jumps) với cường độ cao. Mục đích của nó là để hạn chế sự gia tăng điện áp khi một đường truyền dẫn hay một đường dây nguồn bị sét đánh. Những thiết bị này nên được sử dụng giữa anten và các thiết bị mạng vô tuyến và cũng nên đặt giữa bất kỳ các kết nối nào chẳng hạn giữa các thiết bị mạng vô tuyến và các thiết bị nằm trên đường dây.

 
 
Nối đất (Grounding)

Yếu tố quan trọng nhất liên quan đến sự hiệu quả của việc bảo vệ thiết bị mạng vô tuyến của bạn khỏi sét là nối đất. Nó thật sự rất tốt, trở kháng thấp của đất và sự nối đất tới các thiết bị được kết nối sau đó sẽ đảm bảo rằng phần lớn các dòng điện sản sinh do sét đánh trực tiếp hoặc các dòng điện tăng đột ngột do lan truyền sẽ tiêu tan vào lòng đất chứ không phải tới thiết bị của bạn.
 
 

Các bài viết liên quan