UniFi WiFi Doanh Nghiệp

UniFi AP AC In Wall
Giá bán:  2.350.000 vnđ

Chưa VAT

UniFi AP AC LR
Giá bán:  2.350.000 vnđ
Giá Khuyến Mãi:  2.250.000 vnđ

Chưa VAT

UniFi AP AC Lite
Giá bán:  1.950.000 vnđ
Giá Khuyến Mãi:  1.900.000 vnđ

Chưa VAT

UniFi AP AC PRO
Giá bán:  3.350.000 vnđ

Chưa VAT

UniFi NanoHD
Giá bán:  3.950.000 vnđ
Giá Khuyến Mãi:  3.900.000 vnđ

Chưa VAT

UniFi AP AC HD
Giá bán:  7.150.000 vnđ
Giá Khuyến Mãi:  7.000.000 vnđ

Chưa VAT

UniFi AC Mesh
Giá bán:  2.300.000 vnđ

Chưa VAT

UniFi AC Mesh Pro
Giá bán:  4.300.000 vnđ

Chưa VAT