Phổ cập Kiến thức vô tuyến

KHÓA 06/2017: HUẤN LUYỆN PHỦ SÓNG WIFI - KẾT NỐI VÔ TUYẾN TẠI VNPT ĐỒNG THÁP

Nội dung: Phủ sóng WiFi, Kết nối vô tuyến và Smart Venues Mục tiêu Cung cấp kiến thức và kỹ năng thiết kế giải pháp, cấu hình và khai thác: Giới thiệu tổng quan tính năng các thiết bị AP…

KHÓA 08/2018 - Huấn luyện Ligowave

Nội dung: Phủ sóng WiFi và Kết Nối Vô Tuyến với thiết bị Ligowave Mục tiêu: Cung cấp kiến thức và kỹ năng thiết kế giải pháp, cấu hình và khai thác: Giới thiệu tổng quan tính năng các thiết…

KHÓA 06/2018 : HUẤN LUYỆN LIGOWAVE PHỦ SÓNG WIFI VÀ KẾT NỐI VÔ TUYẾN

Nội dung: Phủ sóng WiFi và Kết Nối Vô Tuyến với thiết bị Ligwave Mục tiêu Cung cấp kiến thức và kỹ năng thiết kế giải pháp, cấu hình và khai thác: Giới thiệu tổng quan tính năng các thiết…

KHÓA 12/2017 - HUẤN LUYỆN PHỦ SÓNG WIFI VÀ KẾT NỐI VÔ TUYẾN

Nội dung: Không Gian Thông Minh, Phủ sóng WiFi và Kết Nối Vô Tuyến với thiết bị Ligwave Mục tiêu Cung cấp kiến thức và kỹ năng thiết kế giải pháp, cấu hình và khai thác: Giới thiệu tổng quan…

KHÓA 14/2015: HUẤN LUYỆN PHỦ SÓNG WIFI(UEWA)

1. Mục tiêu       Giúp học viên hiểu được Hệ Thống  WLAN tại Doanh nghiệp và các sản phẩm Ubiquiti UniFi. Học viên có thể cấu hình, quản lý, khắc phục sự cố cơ bản của một sản phẩm UniFi…

KHÓA 13/2015: HUẤN LUYỆN KẾT NỐI VÔ TUYẾN (UBWA & UBWS)

1. Mục tiêu:      Giúp học viên hiểu được hệ thống kết nối mạng Vô tuyến theo mô hình Điểm – Điểm (PtP) hoặc Điểm - Đa điểm (PtMP) của Doanh nghiệp và các sản phẩm Ubiquiti AirMax. Học…

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KHÓA 07-08//2015: HUẤN LUYỆN PHỦ SÓNG WIFI - KẾT NỐI VÔ TUYẾN

1. Mục tiêu Cung cấp kiến thức và kỹ năng thiết kế, cấu hình và khai thác: Hệ Thống  WLAN tại Doanh nghiệp và các sản phẩm Ubiquiti UniFi, Airmax. Làm quen cách sử dụng phần mềm RouterOS và biết…

KHÓA 10/2015: HUẤN LUYỆN PHỦ SÓNG WIFI(UEWA)

1. Mục tiêu        Giúp học viên hiểu được Hệ Thống  WLAN tại Doanh nghiệp và các sản phẩm Ubiquiti UniFi. Học viên có thể cấu hình, quản lý, khắc phục sự cố cơ bản của một sản phẩm…

KHÓA 09/2015: HUẤN LUYỆN KẾT NỐI VÔ TUYẾN (UBWA & UBWS)

1. Mục tiêu:      Giúp học viên hiểu được hệ thống kết nối mạng Vô tuyến theo mô hình Điểm – Điểm (PtP) hoặc Điểm - Đa điểm (PtMP) của Doanh nghiệp và các sản phẩm Ubiquiti AirMax. Học…

NỘI DUNG CÁC MÔN HUẤN LUYỆN

I. Mục tiêu Hiện nay mạng LAN không dây (WLAN) đang phát triển như vũ bão và dần thay thế mạng có dây truyền thống. WiFi đang là nhu cầu thiết yếu đối với mọi người, Đặc biệt những Tập Đoàn, Công…

KHÓA 08/2015: HUẤN LUYỆN PHỦ SÓNG WIFI (UEWA)

1. Mục tiêu       Giúp học viên hiểu được Hệ Thống  WLAN tại Doanh nghiệp và các sản phẩm Ubiquiti UniFi. Học viên có thể cấu hình, quản lý, khắc phục sự cố cơ bản của một sản phẩm UniFi…

KHÓA 07/2015: HUẤN LUYỆN KẾT NỐI VÔ TUYẾN (UBWA & UBWS)

1. Mục tiêu:      Giúp học viên hiểu được hệ thống kết nối mạng Vô tuyến theo mô hình Điểm – Điểm (PtP) hoặc Điểm - Đa điểm (PtMP) của Doanh nghiệp và các sản phẩm Ubiquiti AirMax. Học…