UFiber Cáp Quang

UF-MM-1G

UF-MM-1G

Giá bán (chưa VAT): Liên hệ
Thông số kỹ thuật
  • Multi-Mode Fiber
  • Connector Type:  (2) LC
  • BiDi:  Không
  • Bước sóng TX/RX: 850nm/850nm
  • Tốc độ dữ liệu: 1.25 Gbps SFP
  • Chiều dài Cáp tối đa: 550m
  • Pack: 2-Pack, 20-Pack.

Fiber Modules
Module UFiber có sẵn dưới dạng single-mode hoặc multi-mode để phù hợp với các ứng dụng kết nối dây cáp quang.Model Comparison

 

UF-MM-1G

UF-MM-10G

UF-SM-1G-S

UF-SM-10G

UF-SM-10G-S

Supported Media

Multi-Mode Fiber

Multi-Mode Fiber

Single-Mode Fiber

Single-Mode Fiber

Single-Mode Fiber

Connector Type

(2) LC

(2) LC

(1) LC

(2) LC

(1) LC

BiDi

N/A

N/A

N/A

TX Wavelength

850 nm

850 nm

Blue

1310 nm

Yellow

1550 nm

1310 nm

Blue

1270 nm

Red

1330 nm

RX Wavelength

850 nm

850 nm

Blue

1550 nm

Yellow

1310 nm

1310 nm

Blue

1330 nm

Red

1270 nm

Data Rate

1.25 Gbps SFP

10 Gbps SFP+

1.25 Gbps SFP

10 Gbps SFP+

10 Gbps SFP+

Cable Distance

550 m

300 m

3 km

10 km

10 km

Pack Options

2-Pack, 20-Pack

2-Pack, 20-Pack

1-Pair, 10-Pairs

2-Pack, 20-Pack

1-Pair, 10-Pairs

 

 

UF-MM-1G

UF-MM-10G

UF-SM-1G-S

UF-SM-10G

UF-SM-10G-S

Supported
Media

Multi-Mode Fiber

Multi-Mode Fiber

Single-Mode Fiber

Single-Mode Fiber

Single-Mode Fiber

Connector
Type

(2) LC

(2) LC

(1) LC

(2) LC

(1) LC

BiDi

 

 

 

TX Wavelength

850 nm

850 nm

Blue

Yellow

1310 nm

Blue

Red

1310 nm

1550 nm

1270 nm

1330
nm

RX Wavelength

850 nm

850 nm

Blue

Yellow

1310 nm

Blue

Red

1550 nm

1310 nm

1330 nm

1270
nm

Data Rate

1.25 Gbps SFP

10 Gbps SFP+

1.25 Gbps SFP

10 Gbps SFP+

10 Gbps SFP+

Max. Power Consumption

0.66W

0.8W

0.66W

1W

1W

Cable Distance

550 m

300 m

3 km

10 km

10 km

Operating Temperature

0 to 70° C
(32 to 158° F)

0 to 70° C
(32 to 158° F)

0 to 70° C
(32 to 158° F)

0 to 70° C
(32 to 158° F)

0 to 70° C
(32 to 158° F)

Pack Options

2-Pack, 20-Pack

2-Pack, 20-Pack

1-Pair, 10-Pairs

2-Pack, 20-Pack

1-Pair, 10-Pairs

 

Cataloge

Hướng dẫn cài đặt

Cài đặt nhanh

Các Sản phẩm khác

UF-SM-1G-S
Giá bán (chưa VAT): Liên hệ
UF-SM-10G
Giá bán (chưa VAT): Liên hệ
UF-MM-10G
Giá bán (chưa VAT): Liên hệ
UF-SM-10G-S
Giá bán (chưa VAT): Liên hệ