SẢN PHẨM KAWASAN

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA RM08
Giá bán:  114.000 vnđ

Chưa VAT

REMOTE RM01
Giá bán:  61.000 vnđ

Chưa VAT

CÔNG TẮC CẢM ỨNG CHẠM
Giá bán:  642.000 vnđ

Chưa VAT

CÔNG TẮC BỐN KAWASAN CẢM ỨNG CHẠM - ĐIỀU KHIỂN REMOTE
CÔNG TẮC BA KAWASAN CẢM ỨNG CHẠM - ĐIỀU KHIỂN REMOTE
CÔNG TẮC ĐÔI KAWASAN CẢM ỨNG CHẠM - ĐIỀU KHIỂN REMOTE
CÔNG TẮC ĐƠN KAWASAN CẢM ỨNG CHẠM - ĐIỀU KHIỂN REMOTE
CÔNG TẮC THÔNG MINH ÂM TƯỜNG
Giá bán:  442.000 vnđ

Chưa VAT

CÔNG TẮC WIFI THANH RAY HAI CỰC
Giá bán:  442.000 vnđ

Chưa VAT

Ổ CẮM ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
Giá bán:  328.000 vnđ

Chưa VAT

Ổ CẮM THÔNG MINH
Giá bán:  275.000 vnđ

Chưa VAT

CÔNG TẮC CẢM ỨNG CHẠM CT3V- WIFI  (B/W)
Giá bán:  563.000 vnđ

Chưa VAT