Sự kiện

WiFi Marketing cho Thành phố Thông Minh

       Hiện dịch vụ WiFi Marketing đang được miễn phí 100% phí dịch vụ và phí gửi Email/SMS định hướng, rất thuận tiện cho Khách hàng trong việc triển khai Dịch vụ WiFi Marketing 1 cách miễn phí và bao gồm các tính năng:
 • Xác thực qua mã OTP/Mạng xã hội
 • Xuất hiện Trang chào/Trang quảng cáo.
 • Xem và xuất báo cáo dưới dạng .csv
 • Xem hồ sơ chi tiết thông tin của Khách hàng
 • Gởi Email/SMS miễn phí để kích thích và lôi cuốn Khách hàng.
 • Kiểm soát truy cập WiFi người dùng thông qua lưu lượng và thời lượng.
Hệ thống có thể đáp ứng các yêu cầu của WiFi công cộng như sau:

Quy mô: Xây dựng hệ thống WiFi Công Cộng ngoài trời cho các khu vực có quy mô từ nhỏ - vừa - lớn.
Công nghệ: Hệ thống đáp ứng

 • Quản lý tập trung từ xa được thiết bị và người dùng.
 • Đảm bảo an ninh truy cập
 • Triển khai nhanh chóng và thuận tiện.
 • Bảo trì và mở rộng hệ thống dễ dàng.
Khai thác kinh doanh
 • Người dùng truy cập Internet miễn phí.
 • Chủ đầu tư thu phí truyền thông từ Cty Truyền thông hoặc nhà Quảng cáo.
Giải pháp
 • Nhà quản lý hạ tầng mạng và quản lý kinh doanh: VNPT XX
 • Doanh nghiệp khai thác Quảng cáo: Cty Truyền thông số (Digital Marketings Agents), Nhà Quảng cáo (Trung Nguyên, VinaMilk...), Trung tâm Kinh doanh VNPT XX
Cách thức khai thác

+ Mỗi Doanh nghiệp khai thác Quảng cáo có tài khoản riêng để toàn quyền khai thác một Tên phát sóng riêng (SSID)
+ Tên phát sóng (SSID) của Doanh nghiệp khai thác Quảng cáo có: Trang chào riêng - Chính sách truy cập Internet riêng - Các dịch vụ Quảng cáo riêng.
+ Các doanh nghiệp khai thác quảng cáo trả phí cho VNPT XX theo mức phí Thuê Quảng cáo cho mỗi Tên phát sóng. (SSID)
+ Riêng Trung tâm Kinh doanh VNPT XX có Tên phát sóng riêng để người dùng dịch vụ Internet băng rộng tại hộ gia đình vẫn tiếp tục sử dụng dịch vụ Internet băng rộng khi họ đến các khu vực WiFi công cộng và truy cập bằng tài khoản người dùng. Điều này giúp cho VNPT XX tạo thêm giá trị gia tăng cho dịch vụ Internet băng rộng so với của các nhà cung cấp ISP khác.


Các bài viết liên quan