Tin tức

KHÓA 10/2015: HUẤN LUYỆN PHỦ SÓNG WIFI(UEWA)

KHÓA 10/2015: HUẤN LUYỆN PHỦ SÓNG WIFI(UEWA)

1. Mục tiêu        Giúp học viên hiểu được Hệ Thống  WLAN tại Doanh nghiệp và các sản phẩm Ubiquiti UniFi. Học viên có thể cấu hình, quản lý, khắc phục sự cố cơ bản của một sản phẩm UniFi và…

Xem thêm
KHÓA 08/2015: HUẤN LUYỆN PHỦ SÓNG WIFI (UEWA)

KHÓA 08/2015: HUẤN LUYỆN PHỦ SÓNG WIFI (UEWA)

1. Mục tiêu        Giúp học viên hiểu được Hệ Thống  WLAN tại Doanh nghiệp và các sản phẩm Ubiquiti UniFi. Học viên có thể cấu hình, quản lý, khắc phục sự cố cơ bản của một sản phẩm UniFi và…

Xem thêm
KHÓA 07/2015: HUẤN LUYỆN KẾT NỐI VÔ TUYẾN (UBWA & UBWS)

KHÓA 07/2015: HUẤN LUYỆN KẾT NỐI VÔ TUYẾN (UBWA & UBWS)

1. Mục tiêu:       Giúp học viên hiểu được hệ thống kết nối mạng Vô tuyến theo mô hình Điểm – Điểm (PtP) hoặc Điểm - Đa điểm (PtMP) của Doanh nghiệp và các sản phẩm Ubiquiti AirMax. Học viên có…

Xem thêm

SWITCH POE LÀ GÌ?

1. Switch PoE là gì? Switch PoE hay còn có tên gọi khác là Switch cấp nguồn PoE. Xin được cắt nghĩa như sau: POE được viết tắt bởi POWER OVER ETHERNET hiểu một cách đơn giản có nghĩa là…

Xem thêm
KHÓA 08/2018 - Huấn luyện Ligowave

KHÓA 08/2018 - Huấn luyện Ligowave

Nội dung: Phủ sóng WiFi và Kết Nối Vô Tuyến với thiết bị Ligowave Mục tiêu: Cung cấp kiến thức và kỹ năng thiết kế giải pháp, cấu hình và khai thác: Giới thiệu tổng quan tính năng các thiết…

Xem thêm
KHÓA 06/2018 : HUẤN LUYỆN LIGOWAVE PHỦ SÓNG WIFI VÀ KẾT NỐI VÔ TUYẾN

KHÓA 06/2018 : HUẤN LUYỆN LIGOWAVE PHỦ SÓNG WIFI VÀ KẾT NỐI VÔ TUYẾN

Nội dung: Phủ sóng WiFi và Kết Nối Vô Tuyến với thiết bị Ligwave Mục tiêu Cung cấp kiến thức và kỹ năng thiết kế giải pháp, cấu hình và khai thác: Giới thiệu tổng quan tính năng các thiết…

Xem thêm
KHÓA 12/2017 - HUẤN LUYỆN PHỦ SÓNG WIFI VÀ KẾT NỐI VÔ TUYẾN

KHÓA 12/2017 - HUẤN LUYỆN PHỦ SÓNG WIFI VÀ KẾT NỐI VÔ TUYẾN

Nội dung: Không Gian Thông Minh, Phủ sóng WiFi và Kết Nối Vô Tuyến với thiết bị Ligwave Mục tiêu Cung cấp kiến thức và kỹ năng thiết kế giải pháp, cấu hình và khai thác: Giới thiệu tổng quan…

Xem thêm

Nền tảng Quản lý cho WISP của Ubiquiti

BROADBAND ENTERPRISE PRODUCTS SUPPORT BUY Nền tảng Quản lý cho WISP của Ubiquiti UCRM là một hệ thống quản lý khách hàng và thanh toán với khả năng xử lý thẻ tín dụng, xuất hoá đơn theo chu kì, và…

Xem thêm

KHÓA 14/2015: HUẤN LUYỆN PHỦ SÓNG WIFI(UEWA)

1. Mục tiêu        Giúp học viên hiểu được Hệ Thống  WLAN tại Doanh nghiệp và các sản phẩm Ubiquiti UniFi. Học viên có thể cấu hình, quản lý, khắc phục sự cố cơ bản của một sản phẩm UniFi và…

Xem thêm

KHÓA 13/2015: HUẤN LUYỆN KẾT NỐI VÔ TUYẾN (UBWA & UBWS)

1. Mục tiêu:       Giúp học viên hiểu được hệ thống kết nối mạng Vô tuyến theo mô hình Điểm – Điểm (PtP) hoặc Điểm - Đa điểm (PtMP) của Doanh nghiệp và các sản phẩm Ubiquiti AirMax. Học viên có…

Xem thêm

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KHÓA 07-08//2015: HUẤN LUYỆN PHỦ SÓNG WIFI - KẾT NỐI VÔ TUYẾN

1. Mục tiêu Cung cấp kiến thức và kỹ năng thiết kế, cấu hình và khai thác: Hệ Thống  WLAN tại Doanh nghiệp và các sản phẩm Ubiquiti UniFi, Airmax. Làm quen cách sử dụng phần mềm RouterOS và biết…

Xem thêm
KHÓA 09/2015: HUẤN LUYỆN KẾT NỐI VÔ TUYẾN (UBWA & UBWS)

KHÓA 09/2015: HUẤN LUYỆN KẾT NỐI VÔ TUYẾN (UBWA & UBWS)

1. Mục tiêu:       Giúp học viên hiểu được hệ thống kết nối mạng Vô tuyến theo mô hình Điểm – Điểm (PtP) hoặc Điểm - Đa điểm (PtMP) của Doanh nghiệp và các sản phẩm Ubiquiti AirMax. Học viên có…

Xem thêm