TRI THỨC MẠNG VÔ TUYẾN
GIỚI THIỆU MẠNG VÔ TUYẾN
GIẢI PHÁP MẠNG VÔ TUYẾN
KỸ THUẬT MẠNG VÔ TUYẾN
FAQ VÀ TỪ ĐIỂN VÔ TUYẾN
 
Đặt hàng & Bảo hành
0909 457 282
Chat
Hỗ trợ khách hàng - Gọi cho tôi (bây giờ là 02:32 10/04/20 )
Vui lòng điền một số thông tin để chúng tôi gọi lại TƯ VẤN MIỄN PHÍ cho bạn, sau tối đa 2 giờ bạn gửi thông tin này.
: Chúng tôi có thể từ chối các yêu cầu bạn gửi không hợp lệ.

Nhận Mail
Email của bạn
Nội dung

 GIẢI PHÁP MẠNG VÔ TUYẾN
WiFi Doanh nghiệp với Kiểm soát Phân tán

Không có bộ kiểm soát tập trung (Controller- less)
 
Để nâng cao hiệu suất của mạng WLAN, đặc biệt trong các ứng dụng đòi hõi băng thông truy cập cao (video hội nghi, video giám sát, video truyền hình) và số lượng AP rất nhiều, và để giảm rủi ro khi phụ thuộc vào bộ kiểm soát tập trung tại trụ sở, một vài hãng đã thiết kế thành công hệ thống mạng WLAN không những vai trò chuyển tiếp dữ liệu mà cả vai trò kiểm soát được phân tán cho các AP và chúng được gọi là các AP tự trị hợp tác (cooperative autonomous AP).

Kiến trúc kiểm soát phân tán có đặc điểm sau:
  • Vai trò kiểm soát mạng WLAN được các AP kề cận thực hiện bằng cách thông tin với nhau thông qua các nghi thức hợp tác (cooperative protocols)
  • Điều chỉnh kênh và công suất phát một các linh động
  • Chuyển vùng lớp 2/ lớp 3 trơn tru cho ứng dụng
  • Cân bằng tải (load balancing) giữa các AP kế cận nhau
  • Cưỡng chế chính sách tường lửa đối với các loại dịch vụ khác nhau
  • Kiểm soát truy cập trên cơ sở vai trò được gán cho người dùng (Role based Access Control – RBAC)
  • Thiết lập trang chào
  • Thiết lập mạng WLAN kiểu mạng lưới (Wireless Mesh)
 
Mạng WLAN với kiến trúc kiểm soát phân tán
 
Ngoài ra, một vài hãng đã thiết kế thành công hệ thống mạng WLAN với mỗi mảng AP (AP Array) có gắn một bộ kiểm soát và các bộ kiểm soát nầy phối hợp thực hiện vai trò kiểm soát toàn bộ mạng WLAN mà không cần có một bộ kiểm soát tập trung (centralized controller).
 
Quản lý tập trung
 
Dù rằng vai trò kiểm soát và vai trò chuyển tiếp dữ liệu được phân tán cho các AP tự trị hợp tác (cooperative autonomous AP) thực hiện hoặc cho các mảng AP (AP Array) thực hiện, nhưng vai trò quản lý của WLAN vẫn tập trung. Máy chủ quản lý mạng WLAN (WNMS) thực hiện chức năng cấu hình và giám sát cho toàn mạng.
 
 
Các bài viết liên quan
Sự khác biệt giữa WiFi Hộ Gia Đình và WiFi… Xem Thêm
WiFi Doanh nghiệp với Quản lý Tập trung Xem Thêm
WiFi Doanh nghiệp với Kiểm soát Tập trung Xem Thêm
WiFi Doanh nghiệp với kiến trúc hợp nhất Xem Thêm
Mô hình Kết nối Điểm – Điểm Xem Thêm
Mô hình Kết nối Điểm – Đa điểm Xem Thêm
Mô hình Kết nối Mạng Lưới (Mesh) Xem Thêm
WiFi công cộng ngoài trời Xem Thêm
Quản lý mạng WiFi với Điện toán Đám mây Xem Thêm
Sản phẩm mới
WiFi5 LR
WiFi5 Lite
WiFi4
Sản phẩm bán chạy