Sự kiện

Công nghệ iPoll


Công nghệ iPoll của LigoWave là một giải pháp tiên tiến nhằm loại bỏ ùn tắc trong quá trình truyền tải và giải quyết hiện tượng nhiễu gần kề (cluster) thường thấy trong các thiết kế kết nối Vô tuyến Điểm - Đa Điểm

 

 • iPoll là một phiên bản mới của kĩ thuật HCF (Hybrid Coordinate Function). Nếu không có iPoll, các thiết bị sẽ truyền dữ liệu lộn xộn mà không có bất kì sự điều phối nào. HCF thường tạo ra collision khi các CPEs cùng gửi dữ liệu đến một AP. Mỗi lần như vậy, AP sẽ tạo ra một khoảng thời gian backoff ngẫu nhiên trước khi các CPEs có thể gửi dữ liệu lại. Càng nhiều collision, throughput và hiệu năng cho toàn bộ hệ thống mạng lại càng suy giảm. iPoll khắc phục hạn chế này và tạo ra hiệu năng cao hơn so với các hệ thống mạng sử dụng kĩ thuật HCF.

 • Công nghệ iPoll của LigoWave là một giải pháp tiên tiến nhằm loại bỏ ùn tắc trong quá trình truyền tải và giải quyết hiện tượng nhiễu kế cận (cluster) thường thấy trong các thiết kế kết nối Vô tuyến Điểm -  Đa Điểm. iPoll loại trừ các truy cập trung gian (mediated) bằng cách hỏi thăm (poll) CPE lần lượt. AP sẽ là nơi giải quyết tranh chấp truyền dữ liệu giữa các CPE bằng cách gửi frame dữ liệu và frame thăm hỏi (poll frame) đến từng trạm và nhận dữ liệu từ trạm được thăm hỏi (polled) trước khi thăm hỏi một trạm CPE khác. Mỗi trạm bắt đầu gửi dữ liệu một khi frame thăm hỏi được nhận. Giao thức iPoll cho phép các kết nối Vô tuyến đạt được băng thông tối đa với độ trễ nhỏ nhất. Điều này đạt được bằng cách sử dụng tính năng thăm hỏi thông minh cho phép xử lí hoạt động của các CPE. Các trạm ít hoạt động sẽ được đưa vào danh sách chờ (idle list), trong khi số còn lại sẽ được đưa vào danh sách hoạt động (active list). Bằng cách giảm số lượng trạm được thăm hỏi (polled), độ trễ trở nên nhỏ hơn và throughput được tăng cao. Ngoài ra, tỉ lệ uplink/downlink được triển khai để kiểm soát throughput từ AP đến các trạm. Nhờ tỉ lệ uplink/downlik thay đổi linh động cùng với tính năng QoS, thiết bị LigoDLB có khả năng tự điều chỉnh để đạt được hiệu năng tối ưu trong các điều kiện khác nhau.
Tính năng
 • QoS (L2/L3 hoặc DSCP/COS) – ưu tiên tuỳ theo loại dữ liệu truyền dẫn
 • Throughput cao (180 Mbps) và PPS (60,000).
 • Tự động điều chỉnh công suất phát
 • Số kết nối đồng thời tăng cao
 • Đảm bảo tính ổn định của việc truyền dẫn gói tin
 • Đảm bảo throughput ổn định cho mỗi CPE ngay trong điều kiện bị nghẽn
 • Sử dụng kênh hiệu quả mặc cho hoạt động của các trạm khác nhau
 • Đảm bảo độ trễ thấp bằng cách truyền dẫn lại gói tin và xác nhận
 • Ổn định jitters
 • Kiểm tra và chia các CPE thành các nhóm hoạt động khác nhau.
Chi tiết về QoS

 

 • iPoll được trang bị kĩ thuật phân luồng ưu tiên, một yếu tố rất cần thiết cho nhiều mạng dịch vụ. QoS chia hàng chờ dữ liệu thành 4 luồng, với mỗi luồng có ưu tiên khác nhau. Chính sách ưu tiên sử dụng thuật toán WRR (Weighted Round Robin), điều này có nghĩa là công suất cao hơn được gán cho hàng đợi có ưu tiên cao hơn. Nếu hiệu năng thu phát sóng bị giảm, các lưu lượng tại hàng đợi có ưu tiên thấp nhất sẽ bị xóa (dropped) trước.
 • Trạm chính (base station) sẽ thực hiện chức năng xác định và phân luồn lưu lượng (traffic). Lưu lượng cần được đánh dấu trước khi chuyển thành tính hiệu vô tuyến. Việc đánh dấu được thực hiện trên thiết bị, trước trạm chính và sau CPE. Dữ liệu có thể được đánh dấu dựa trên VLAN 802.1q và các trường IP ToS/DSCP. VLAN có ưu tiên cao hơn IP (trong trường hợp hai đánh dấu không khớp nhau).
Hỗ trợ ba trong một (Triple Play)

 

 • Giao thức Vô tuyến độc quyền, cơ chế QoS và khả năng xử lí multicase tiên tiến hỗ trợ bởi dịch vụ Triple Play trong hệ thống mạng LigoDLB. Dịch vụ Triple Play chuẩn bao gồm Voice (VoIP), Video (IPTV) và dữ liệu thông thường đến khách hàng. VoIP được truyền theo cả hai hướng và với ưu tiên cao hơn. IPTV được multicasted đến khách hàng trong mạng. Trạm chính thực hiện multicast switching và ưu tiên dữ liệu. Phần băng thông còn lại được gán cho dữ liệu Internet và được gửi với nỗ lực tốt nhất.
Các cải tiến của iPoll 3 so với iPoll 2
 • Giao thức iPoll2 được tạo ra để đơn giản hoá sự cùng tồn tại và sự nâng cấp các thiết bị thuộc dòng sản phẩm APC dựa trên chipset Ralink (Mediatek) lên thành các thiết bị thuộc dòng sản phẩm LigoDLB sử dụng chipset Qualcomn Atheros. Sử dụng iPoll2, tất cả các thiết bị APC có thể được thay thế bằng thiết bị LigoDLB mà không cần chuyển mạng sang chế độ 802.11N. Một khi mạng chứa thiết bị LigoDLB, iPoll 3 được khuyến khích hơn. iPoll 3 có nhiều tiến bộ hơn hơn, cụ thể như sau:
  • Nhiều client poll khi trạm chính truyền tải (giảm độ trễ). Tính năng multi-poll được hoạt động ở chế độ hybrid, khi các nhóm  người dùng được chia thành các thể loại dựa trên mức độ hoạt động. Các trạm hoạt động nhiều được đưa vào cửa sổ scheduler chính, nơi sẽ thực hiện round-robin operation với mỗi CPE trong nhóm active bằng cách gán cho chúng các khe dữ liệu cũng như khe thời gian để truyền tải và điều này được giới hạn bởi tỉ lệ downlink/uplink.
  • Hardware accelerated QoS (cho phép ưu tiên các dữ liệu quan trọng và truyền nhận nhiều loại dịch vụ khác nhau). Thiết bị QoS được xác định bằng cách tái sử dụng khả năng WME của chuẩn HCCA và EDCA. Hàng đợi có ưu tiên thấp hơn, thường là http, ftp và torrent chỉ được truyền dẫn khi trạm được kết nối nhận được token cho phép từ AP. Nói cách khác, dữ liệu sẽ được buffered cho đến khi nhận được token từ AP. Các hàng đợi (queue) có ưu tiên cao hơn, như video và voice, cần độ trễ thấp và không bị jitter, được cho phép truyền dữ liệu mà không cần nhận token cho phép từ AP.
  • Tỉ lệ uplink/downlink động (cải thiện throughput cho các tình huống có mật độ người dùng cao, nơi mà downlink quan trọng hơn uplink). Tỉ lệ uplink/downlink được điều khiển bởi AP, nơi sẽ quyết định dựa trên lượng người dùng đang hoạt động trong thởi biểu truy cập (scheduler).

Các bài viết liên quan