TRI THỨC MẠNG VÔ TUYẾN
GIỚI THIỆU MẠNG VÔ TUYẾN
GIẢI PHÁP MẠNG VÔ TUYẾN
KỸ THUẬT MẠNG VÔ TUYẾN
FAQ VÀ TỪ ĐIỂN VÔ TUYẾN
 
Đặt hàng & Bảo hành
0909 457 282
Chat
Hỗ trợ khách hàng - Gọi cho tôi (bây giờ là 16:25 31/03/20 )
Vui lòng điền một số thông tin để chúng tôi gọi lại TƯ VẤN MIỄN PHÍ cho bạn, sau tối đa 2 giờ bạn gửi thông tin này.
: Chúng tôi có thể từ chối các yêu cầu bạn gửi không hợp lệ.

Nhận Mail
Email của bạn
Nội dung

 Tin tức
KHÓA 10/2015: HUẤN LUYỆN PHỦ SÓNG WIFI(UEWA)
KHÓA 10/2015: HUẤN LUYỆN PHỦ SÓNG WIFI(UEWA) 1. Mục tiêu        Giúp học viên hiểu được Hệ Thống  WLAN tại Doanh nghiệp và các sản phẩm Ubiquiti UniFi. Học viên có thể cấu hình, quản lý, khắc phục sự cố cơ bản của một sản phẩm UniFi và… ... Xem thêm
KHÓA 08/2015: HUẤN LUYỆN PHỦ SÓNG WIFI (UEWA)
KHÓA 08/2015: HUẤN LUYỆN PHỦ SÓNG WIFI (UEWA) 1. Mục tiêu        Giúp học viên hiểu được Hệ Thống  WLAN tại Doanh nghiệp và các sản phẩm Ubiquiti UniFi. Học viên có thể cấu hình, quản lý, khắc phục sự cố cơ bản của một sản phẩm UniFi và… ... Xem thêm
KHÓA 07/2015: HUẤN LUYỆN KẾT NỐI VÔ TUYẾN (UBWA & UBWS)
KHÓA 07/2015: HUẤN LUYỆN KẾT NỐI VÔ TUYẾN (UBWA & UBWS) 1. Mục tiêu:       Giúp học viên hiểu được hệ thống kết nối mạng Vô tuyến theo mô hình Điểm – Điểm (PtP) hoặc Điểm - Đa điểm (PtMP) của Doanh nghiệp và các sản phẩm Ubiquiti AirMax. Học viên có… ... Xem thêm
KHÓA 08/2018 : HUẤN LUYỆN LIGOWAVE PHỦ SÓNG WIFI VÀ KẾT NỐI VÔ TUYẾN
KHÓA 08/2018 : HUẤN LUYỆN LIGOWAVE PHỦ SÓNG WIFI VÀ KẾT NỐI VÔ TUYẾN Nội dung: Phủ sóng WiFi và Kết Nối Vô Tuyến với thiết bị Ligowave Mục tiêu: Cung cấp kiến thức và kỹ năng thiết kế giải pháp, cấu hình và khai thác: Giới thiệu tổng quan tính năng các thiết… ... Xem thêm
KHÓA 06/2018 : HUẤN LUYỆN LIGOWAVE PHỦ SÓNG WIFI VÀ KẾT NỐI VÔ TUYẾN
KHÓA 06/2018 : HUẤN LUYỆN LIGOWAVE PHỦ SÓNG WIFI VÀ KẾT NỐI VÔ TUYẾN Nội dung: Phủ sóng WiFi và Kết Nối Vô Tuyến với thiết bị Ligwave Mục tiêu Cung cấp kiến thức và kỹ năng thiết kế giải pháp, cấu hình và khai thác: Giới thiệu tổng quan tính năng các thiết… ... Xem thêm
KHÓA 12/2017 - HUẤN LUYỆN PHỦ SÓNG WIFI VÀ KẾT NỐI VÔ TUYẾN
KHÓA 12/2017 - HUẤN LUYỆN PHỦ SÓNG WIFI VÀ KẾT NỐI VÔ TUYẾN Nội dung: Không Gian Thông Minh, Phủ sóng WiFi và Kết Nối Vô Tuyến với thiết bị Ligwave Mục tiêu Cung cấp kiến thức và kỹ năng thiết kế giải pháp, cấu hình và khai thác: Giới thiệu tổng quan… ... Xem thêm
Nền tảng Quản lý cho WISP của Ubiquiti
BROADBAND ENTERPRISE PRODUCTS SUPPORT BUY Nền tảng Quản lý cho WISP của Ubiquiti UCRM là một hệ thống quản lý khách hàng và thanh toán với khả năng xử lý thẻ tín dụng, xuất hoá đơn theo chu kì, và… ... Xem thêm
KHÓA 14/2015: HUẤN LUYỆN PHỦ SÓNG WIFI(UEWA)
1. Mục tiêu        Giúp học viên hiểu được Hệ Thống  WLAN tại Doanh nghiệp và các sản phẩm Ubiquiti UniFi. Học viên có thể cấu hình, quản lý, khắc phục sự cố cơ bản của một sản phẩm UniFi và… ... Xem thêm
KHÓA 13/2015: HUẤN LUYỆN KẾT NỐI VÔ TUYẾN (UBWA & UBWS)
1. Mục tiêu:       Giúp học viên hiểu được hệ thống kết nối mạng Vô tuyến theo mô hình Điểm – Điểm (PtP) hoặc Điểm - Đa điểm (PtMP) của Doanh nghiệp và các sản phẩm Ubiquiti AirMax. Học viên có… ... Xem thêm
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KHÓA 07-08//2015: HUẤN LUYỆN PHỦ SÓNG WIFI - KẾT NỐI VÔ TUYẾN
1. Mục tiêu Cung cấp kiến thức và kỹ năng thiết kế, cấu hình và khai thác: Hệ Thống  WLAN tại Doanh nghiệp và các sản phẩm Ubiquiti UniFi, Airmax. Làm quen cách sử dụng phần mềm RouterOS và biết… ... Xem thêm
KHÓA 09/2015: HUẤN LUYỆN KẾT NỐI VÔ TUYẾN (UBWA & UBWS)
KHÓA 09/2015: HUẤN LUYỆN KẾT NỐI VÔ TUYẾN (UBWA & UBWS) 1. Mục tiêu:       Giúp học viên hiểu được hệ thống kết nối mạng Vô tuyến theo mô hình Điểm – Điểm (PtP) hoặc Điểm - Đa điểm (PtMP) của Doanh nghiệp và các sản phẩm Ubiquiti AirMax. Học viên có… ... Xem thêm
NỘI DUNG CÁC MÔN HUẤN LUYỆN
NỘI DUNG CÁC MÔN HUẤN LUYỆN I. Mục tiêu Hiện nay mạng LAN không dây (WLAN) đang phát triển như vũ bão và dần thay thế mạng có dây truyền thống. WiFi đang là nhu cầu thiết yếu đối với mọi người, Đặc biệt những Tập… ... Xem thêm
Sản phẩm mới
WiFi5 LR
WiFi5 Lite
WiFi4
Sản phẩm bán chạy