Sự kiện

Cập nhật Firmwave ngay để khắc phục lỗ hổng WPA2

Cách nhanh nhất để vá lỗ hổng của WPA2
 
     Tại Ubiquiti , chúng tôi rất coi trọng vấn đề bảo mật và cho rằng đây là yếu tố quan trọng nhất. Hiện nay một lỗ hổng đã xuất hiện trên lớp bảo mật WPA2 – chế độ bảo bật thường được khuyên dùng để bảo vệ thiết bị WiFi. Chúng tôi đang làm việc với Jouni Malinen, chủ nhân của phần mềm hostap, chuyên gia về bảo mật mạng, và chúng tôi cần thời gian để đưa ra 1 bản Firmwave đảm bảo. Để có thêm thông tin về lỗ hổng Krack này, Click Here.

     Để đảm bảo rằng các khách hàng của chúng tôi được bảo vệ, chúng tôi đưa ra phiên bản Firmwave v.3.9.3.7537 cho các thiết bị AP. Phiên bản Firmwave này giải quyết được lỗ hổng trên một số thiết bị bị ảnh hưởng:
   

 

Model

Firmwave Link

MD5 Checksum Link

 
 

UAP-AC-LITE
UAP-AC-LR
UAP-AC-PRO
UAP-AC-M
UAP-AC-M-PRO
UAP-AC-IW
UAP-AC-IW-PRO

Binary

MD5

 
 

UAP-AC-HD
UAP-AC-SHD

Binary

MD5

 
 

UAP
UAP-LR
UAP-Outdoor
UAP-Outdoor5

Binary

MD5

 
 

UAP v2
UAP-LR v2

Binary

MD5

 
 

UAP-PRO

Binary

MD5

 
 

UAP-Outdoor+

Binary

MD5

 
 

UAP-IW

Binary

MD5

 


Để có hướng dẫn về cách nâng cấp Firmwave cho các thiết bị AP,  Click Here.

Những thiết bị dưới đây không bị ảnh hưởng nên không cần nâng cấp Firmwave.
UAP – AC
UAP – AC v2
UAP – AC – Outdoor

Channelog về firmwave v3.9.3.7537 có thể tìm thấy ở ĐÂY.

Phần mềm này đã được đưa lên tất vả Controller 5.6.x và các blog hiện tại của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sớm đưa ra phiên bản controller mới.

Lưu ý

     Lưu ý rằng lỗ hổng này ảnh hưởng đến thiết bị của khách hàng nhiều hơn là thiết bị WiFi. Chúng tôi khuyến nghị người dùng cần kiểm tra lại thông tin với các nhà cung cấp thiết bị điện thoại di động, laptop và nhà sản xuất Iot để nâng cấp phần mềm bảo vệ thiết bị của mình.

     Hiện tại, bản beta có tính năng 802.11r ( Chuyển vùng nhanh) vẫn chưa hoàn thiện, vì vậy bạn nên tắt tính năng này. Chúng tôi đang tích cực làm việc để vá lỗi này , và trong tương lai gần nó sẽ hoàn thiện.
Để tiếp tục nâng cấp, Click HERE

 

Các bài viết liên quan