Sự kiện

Bạn nên sử dụng thiết bị EdgeRouter nào?


    Bài viết này sẽ giúp người dùng quyết định sử dụng thiết bị EdgeRouter nào, cũng như chỉ ra những điểm khác biệt giữa các sản phẩm và giữa các dòng sản phẩm.
Nội dung chính
1.       Switch-Chips
2.       Hardware Offloading (Đỡ tải dùng Phần cứng)
3.       Phân tích luồng dữ liệu ( Kiểm tra gói tin sâu)
4.       Thông số kỹ thuật
5.       Datasheets.


Tôi nên sử dụng thiết bị EdgeRouter nào?
    Môi trường hoạt động và cách cấu hình của mỗi thiết bị EdgeRouter là khác nhau, điều này có thể làm biến đổi hiệu suất của thiết bị. Bài viết này sẽ làm nổi bật sự phụ thuộc giữa phần cứng và tính năng sản phẩm với phiên bản phần mềm và cách cấu hình router.

Switch-chips
    Những thiết bị sau sử dụng switch-chips: ERPoE-5, ER-X, ER-X-SFP, EP-R6
Sản phẩm này đã bao gồm 1 switch-chips giúp tăng hiệu năng khi nhiều cổng của router được dùng cho cùng 1 mạng con. Việc sử dụng switch để kết nối nhiều thiết bị  vào 1 cổng Ethernet của router là giải pháp đem lại hiệu năng tối đa cho các hệ thống lớn.

Hardwave  Offloading (Đỡ tải dùng Phần cứng)
Những thiết bị này hỗ trợ Hardwave Offloading: ERLite-3, ERPoE-5, ER-8, ERPro-8,EP-R8
Những thiết bị sử dụng Firmwave phiên bản 1.8.5  trở về sau như ER-X, ER-X-SFP, và ER-R6 cũng hỗ trợ Offloading.

Phân tích luồng dữ liệu (Kiểm tra gói tin sâu)
Tất cả những mẫu sử dụng phiên bản 1.8.5 sẽ được hỗ trợ phân tích luồng dữ liệu: ER-X, ER-X-SFP, EP-R6, ERLite-3, ERPoE -5, ER-8, ERPro- 8 và EP-R8.

Thông số kỹ thuật


 

Sản phẩm

Số cổng

Cổng SFP

Số gói tin/giây

PoE Output

Ghi chú

 

 

ERLite-3

3

.

1.000.000

.

.

 

 

ERPoE-5

5

.

1.000.000

24V& 48V Passive

.

 

 

ER-8

8

.

2.000.000

.

.

 

 

ERPro-8

8

2(cổng combo)

2.000.000

.

.

 

 

ER-X

5

.

260.000

.

Cho phép
24V PoE Input

 

 

EP-X-SFP

5

1

260.000

24V Passive

.

 

 

EP-R6

5

1

260.000

24V Passive

Ngoài trời

 

 

EP-R8

8

2

2.000.000

54V hoặc 24V(4pair) trên eth1/eth2; 24V (2pair)
trên eth3-7

Ngoài trời

 


EdgeRouter Datasheets
EdgeRouter Lite,PoE, 8 và Pro
EdgeRouter X, X-SFP
EdgePoint

Các bài viết liên quan